ترجمان زبان دری به آلمانی

Dolmetscher International

دفتر خدمات ترجمه به زبان دری

 

خوش آمدید

Herzlich Willkommen

Hoşgeldiniz

Xoş gəlmisiniz

Добро пожаловать

Хуш омадед

Welcome

 

 

 ،ما یک شرکت ترجمه متشکل از مترجمین با تجربه برای زبانهای دری
.فارسی، تاجیکی، آذربایجانی، ترکی و روسی هستیم
 
بعنوان مترجم همراه با کمال میل شما را هنگام معاینات و مشاوره های طبی نزد داکتر، بازدید از نمایشگاهها و ملاقاتهای تجاری و اداری همراهی کرده و برای روشن شدن و حل همه شرایط دشوار و مشکلات ارتباطی به شما کمک میکنیم
با خدماتمان همه روزه و همه وقت در اسرع وقت حتی در روزهای
 .غیراداری و آخر هفته در دسترس شما هستیم
:خدمات دیگرما
تورهای فردی داخل و خارج شهر
بازدید از کارخانجات و تأسیسات صنعتی همراهی و مشاوره با شما در
    مراکز تجارتی و نزد داکتر وشفاخانه ها
همراهی در هنگام بازدید از نمایشگاهها
همراهی با شما در فعالیتهای اوقات فراغت از قبیل خرید، گشت وگذار، دیدار از موزه ها و مکانهای تاریخی و غیره
استقبال و پذیرش از همکاران و شرکای تجاری در میدان هوایی
پر کردن فرمهای درخواست و تقاضا برای ادارات و مقامات ذیربط
همراهی برای ملاقات و مشاوره نزد وکیل
:همراهی با شما نزد ادارات و ارگانهای دولتی از قبیل
(Ausländeramt, BAMF) اداره مهاجرت و پناهندگی
ادارات خدمات اجتماعی
(و غیره Jobcenter و Sozialamt بعنوان مثال )
اداره شهروندان، دفاتر ثبت احوال ویا دفاتر ازدواج
اداره کودکان و جوانان
داکترها و شفاخانه ها
همراهی برای مشاوره نزد بنگاههای خرید  زمین، مسکن و یا مغازه
همراهی برای مشاوره نزد وکیل

ترجمه اسناد و مدارک

 

 

تمام اسناد و متون شما را به طور دقیق و حرفه ای در طیف وسیعی از خدمات فنی گرفته تا ارتباطات شرکتی، قراردادهای فروش، متون  بازاریابی، مکاتبات تجاری  یا حقوقی (احکام دادگاه , احضاریه ها و غیره) در  اسرع وقت  و به قیمت بسیار ارزان و مناسب ترجمه می نماییم (مخارج پستی به عهده گرفته میشود)