د پښتو نه آلماني ته د ژباړی دفتر

 

زموږ خدمتونه: 

 

نړیوال منځګړیتوب ، ملاتړ ، مشورې او د شرکتونو ، ګرځندویانو د اورآسیا  ځایی کډوال (تاجیکستان ، افغانستان ، آذربایجان ، ایران ، ترکیې او روسیې) لپاره مرسته د اړوند هیواد رسمي ژبه کې.

 

 

د ژباړونکي په توګه ، د طبي ازموینو او ډاکتری مشورو په حال کې تاسو سره د سوداګریزو, نندارتونونو او دفتري لیدنو په حال کی مرسته کوو ترڅو ستاسو ټول ستونزمن حالتونه او اړیکې روښانه او حل شي.

 

موږ هره ورځ خپل خدمتونو سره ستاسو په چوپړ کې یو حتي په  غیر دفتري ورځو او د اونۍ په پای کې.