مترجم فارسی به آلمانی

 

 

Dolmetscher International

    دفتر خدمات ترجمۀ فارسی

 

خوش آمدید

Herzlich Willkommen

Hoşgeldiniz

Xoş gəlmisiniz

Добро пожаловать

Хуш омадед

Welcome

 
ما یک شرکت ترجمه متشکل ازمترجمین با تجربه برای زبانهای فارسی، دری، تاجیکی، پشتو، آذربایجانی، ترکی و روسی هستیم
    
بعنوان مترجم همراه با کمال میل شما را هنگام معاینات و مشاوره های پزشگی، بازدید از نمایشگاهها و ملاقاتهای تجاری و اداری همراهی کرده و برای روشن شدن و حل همه شرایط دشوار و مشکلات ارتباطی به  شما کمک میکنیم
با خدماتمان همه روزه وهمه وقت در اسرع وقت حتی در روزهای غیراداری و آخر هفته در دسترس شما هستیم
:خدمات دیگرما
تورهای فردی داخل و خارج شهری
بازدید از کارخانجات و تأسیسات صنعتی
همراهی و مشاوره با شما در مراکز تجاری یا پزشکی
همراهی در هنگام بازدید از نمایشگاهها
همراهی با شما در فعالیتهای اوقات فراغت از قبیل خرید، گشت وگذار، دیدار از موزه ها و مکانهای تاریخی و غیره
استقبال و پذیرش از همکاران و شرکای تجاری در فرودگاه 
پر کردن فرمهای درخواست و تقاضا برای ادارات و مقامات ذیربط
همراهی برای ملاقات و مشاوره نزد وکیل
 
:همراهی با شما نزد ادارات و ارگانهای دولتی از قبیل
 
(Ausländeramt, BAMF)  اداره مهاجرت و پناهندگی
ادارات خدمات اجتماعی
(و غیره Jobcenter و Sozialamt بعنوان مثال )
اداره شهروندان، دفاتر ثبت احوال ویا دفاتر ازدواج
اداره کودکان و جوانان
پزشگان و بیمارستانها
همراهی برای مشاوره نزد بنگاههای خرید  زمین، مسکن و یا مغازه
همراهی برای مشاوره نزد وکیل

 

  

:ترجمه اسناد و مدارک

  

به بعنوان مترجم سوگند خورده و رسمی دادگستری کلیه اسناد و متون شما را بطور کاملاً دقیق وحرفه ای در طیف وسیعی ، از خدمات فنی گرفته تا ارتباطات شرکتی ، قراردادهای فروش، متون  بازاریابی، مکاتبات تجاری یا حقوقی،  احکام دادگاه , احضاریه ها وغیره در  اسرع وقت  و به قیمت بسیار ارزان و مناسب ترجمه و تأیید می نماییم (مخارج پستی به عهده گرفته میشود)