مترجم فارسی به آلمانی

Dolmetscher International

دفتر خدمات ترجمه فارسی

 

! خوش آمدید

 

ما یک شرکت ترجمه متشکل ازمترجمین با تجربه برای زبانهای فارسی، دری، تاجیکی، پشتو، آذربایجانی، ترکی و روسی هستیم
    
بعنوان مترجم همراه با کمال میل شما را هنگام معاینات و مشاوره های پزشگی، بازدید از نمایشگاهها و ملاقاتهای تجاری و اداری همراهی کرده و برای روشن شدن و حل همه شرایط دشوار و مشکلات ارتباطی به  شما کمک میکنیم
با خدماتمان همه روزه وهمه وقت در اسرع وقت حتی در روزهای غیراداری و آخر هفته در دسترس شما هستیم
:خدمات دیگرما
تورهای فردی داخل و خارج شهری
بازدید از کارخانجات و تأسیسات صنعتی
همراهی و مشاوره با شما در مراکز تجاری یا پزشکی
همراهی در هنگام بازدید از نمایشگاهها
همراهی با شما در فعالیتهای اوقات فراغت از قبیل خرید، گشت وگذار، دیدار از موزه ها و مکانهای تاریخی و غیره
استقبال و پذیرش از همکاران و شرکای تجاری در فرودگاه 
پر کردن فرمهای درخواست و تقاضا برای ادارات و مقامات ذیربط
همراهی برای ملاقات و مشاوره نزد وکیل
 
:همراهی با شما نزد ادارات و ارگانهای دولتی از قبیل
 
(Ausländeramt, BAMF)  اداره مهاجرت و پناهندگی
ادارات خدمات اجتماعی
(و غیره Jobcenter و Sozialamt بعنوان مثال )
اداره شهروندان، دفاتر ثبت احوال ویا دفاتر ازدواج
اداره کودکان و جوانان
پزشگان و بیمارستانها
همراهی برای مشاوره نزد بنگاههای خرید  زمین، مسکن و یا مغازه
همراهی برای مشاوره نزد وکیل

 

  

:ترجمه اسناد و مدارک

  

به بعنوان مترجم سوگند خورده و رسمی دادگستری کلیه اسناد و متون شما را بطور کاملاً دقیق وحرفه ای در طیف وسیعی ، از خدمات فنی گرفته تا ارتباطات شرکتی ، قراردادهای فروش، متون  بازاریابی، مکاتبات تجاری یا حقوقی،  احکام دادگاه , احضاریه ها وغیره در  اسرع وقت  و به قیمت بسیار ارزان و مناسب ترجمه و تأیید می نماییم (مخارج پستی به عهده گرفته میشود)