مترجم فارسی درشهر دوسلدورف

 

DOLMETSCHER INTERNATIONAL

دفتر خدمات ترجمه فارسی

:خدمات ما

 


میانجیگری بین المللی، همراهی، مشاوره و حمایت از شرکت ها، گردشگران و مهاجران از منطقه اورآسیا (تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه و روسیه) در زبان رسمی کشور مربوطه

 

 

بعنوان مترجم همراه با کمال میل شما را هنگام معاینات و مشاوره های پزشگی، بازدید از نمایشگاهها و ملاقاتهای تجاری و اداری همراهی کرده وبرای روشن شدن و حل همه شرایط دشوار و مشکلات ارتباطی به شما
.کمک میکنیم
 
باخدماتمان همه روزه و همه وقت در اسرع وقت حتی در روزهای غیر
.اداری و آخر هفته در دسترس شما هستیم
:همراهی با شما درنزد ادارات وارگانهای دولتی ازقبیل
(Ausländeramt, BAMF) اداره مهاجرت و پناهندگی
ادارات خدمات اجتماعی
(و غیره Jobcenter و Sozialamt بعنوان مثال )
اداره شهروندان، دفاتر ثبت احوال ویا دفاتر ازدواج
اداره کودکان و جوانان
پزشگان و بیمارستانها
همراهی برای مشاوره نزد بنگاههای خرید  زمین، مسکن و یا مغازه
همراهی برای مشاوره نزد وکیل
:خدمات دیگرما
 تورهای فردی داخل و خارج شهری
بازدید از کارخانجات و تأسیسات صنعتی
همراهی و مشاوره با شما در مراکز تجاری یا پزشکی
همراهی در هنگام بازدید از نمایشگاهها
همراهی با شما در فعالیتهای اوقات فراغت از قبیل خرید، گشت وگذار، دیدار از موزه ها و مکانهای تاریخی و غیره
استقبال و پذیرش از همکاران و شرکای تجاری در فرودگاه 
پر کردن فرمهای درخواست و تقاضا برای ادارات و مقامات ذیربط
همراهی برای ملاقات و مشاوره نزد وکیل

:ترجمه اسناد و مدارک   

 

به بعنوان مترجم سوگند خورده و رسمی دادگستری کلیه اسناد و متون شما را بطور کاملاً دقیق وحرفه ای در طیف وسیعی ، از خدمات فنی گرفته تا ارتباطات شرکتی ، قراردادهای فروش، متون  بازاریابی، مکاتبات تجاری یا حقوقی،  احکام دادگاه , احضاریه هاو  غیره در  اسرع وقت  و به قیمت بسیار ارزان و مناسب ترجمه و تأیید می نماییم (مخارج پستی به عهده گرفته میشود)